Privacy- en cookiebeleid

De Fakkel Eindhoven, gevestigd aan Schootsestraat 134, 5616 RH Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Op deze pagina lichten wij toe wat wij met uw gegevens doen. 

Hebt u na het lezen hiervan nog vragen, neem dan contact met ons op.

CONTACTGEGEGEVENS

Webiste:  staging.defakkeleindhoven.nl
Adres:     Schootsestraat 134, 5616 RH Eindhoven
Telefoon:  040 – 252 7813

E-mail:    ln.ne1719107367vohdn1719107367ielek1719107367kafed1719107367@ofni1719107367

Heleen Wijntje is de Functionaris Gegevensbescherming van De Fakkel Eindhoven. Zij is te bereiken via ln.ne1719107367vohdn1719107367ielek1719107367kafed1719107367@ofni1719107367

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

De Fakkel Eindhoven verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ln.ne1719107367vohdn1719107367ielek1719107367kafed1719107367@ofni1719107367 dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

De Fakkel Eindhoven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw bestelling en betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
   Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren of te verzenden

Wij geven uw gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling., bijvoorbeeld aan bezorgdiensten. Wij eisen van externe verkopers en leveranciers dat zij net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als wij dat doen.

Wij slaan in geen geval uw betaalgegevens op. Wanneer u vooraf betaald via onze webshop geven wij die volledig uit handen aan Mollie – Dé Payment Service Provider voor online betalingen

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

De Fakkel Eindhoven bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren daarbij overigens geen bewaartermijnen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

De Fakkel Eindhoven verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN

De Fakkel Eindhoven gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
De Fakkel Eindhoven gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Je kunt uiteraard e ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie hiervoor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Fakkel Eindhoven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ln.ne1719107367vohdn1719107367ielek1719107367kafed1719107367@ofni1719107367.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

De Fakkel Eindhoven wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

De Fakkel Eindhoven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ln.ne1719107367vohdn1719107367ielek1719107367kafed1719107367@ofni1719107367.

Dit privacy- en cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 8 december 2021