Profeten en profeteerders

14,95

Beschikbaar via nabestelling

Artikelnummer: 9789079859924 Categorie:

'Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijnknechten, de profeten.' (Amos 3:7) Altijd al heeft God tot ons gesproken doormiddel van profeten. Om die reden moet een interpretatie van de gave vanprofetie vandaag, overeenkomen met wat de Bijbel van kaft tot kaft openbaart.Waar profeten zijn, zullen echter ook 'profeteerders' opstaan en zij zullen velenmisleiden. Vanwege dit feit zijn we ertoe gedwongen de Schrift te onderzoeken,om niet in velerlei leugens verstrikt te geraken.'Profeten en profeteerders' is een grondige studie over de gave van profetie. Hetomvat een uitgebreid onderzoek van de gehele Schrift. Het doel van dit boekis enerzijds om de gave van profetie te beschermen tegen onbijbels gebruik;anderzijds wil de auteur benadrukken hoe groot ons voorrecht is om te mogenwandelen in de voetsporen van Gods profeten, die ondanks alle tegenspraak,trouw gebleven zijn aan de boodschap die God hen gegeven heeft.